Mossa

MOSSA – HÄMTAR SIN KRAFT FRÅN DEN

NORDISKA NATUREN

MOSSA är ett ECOCERT certifierad hudvårdsmärke

med produkter som innehåller unika

vitaminkonsistenser från Nordiska ekologiska bär.


Nordens långa, kalla och mörka vintrar skapar en krävande omgiving för

växterna. Flera växter kan inte överleva det nordiska klimatet.

Efter långa perioders anpassning, har många bärsorter ändå utvecklat en

mekanism, som hjälper dem i dessa krävande omständigheter.

Tack vare den här processen, har dessa bär en speciellt hög halt av

näringsämnen, antioxidanter och vitaminer.