• Auktoriserade Hudterapeuter
Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Payson
Fri frakt / Snabb leverans / Betala med Klarna

Probiotisk hudvård

|6/09, 2020

Esse Probiotic Skinvare är världens ledande hudvårdsmärke inriktat på probiotika. De har valt att fokusera på hudens mikrobiom och använder produkter som klarar att förändra denna. Detta inkluderar bland annat:

Levande Probiotika: Deras viktigaste produkter innehåller höga nivåer av stabil,levande probiotika (1miljard enh/ ml). Olika stammar av probiotiska bakterier används i deras olika produkter för att ge huden de den behöver, vilket ger olika slutresultat.

Probiotiskt extrakt:Esse använder sig av Lysater och Tyndaliserade probiotiska mikroorganismer. För att stärka hudens mikroflora samt bidra till att begränsa tillväxten av skadliga mikroorgansimer och på så sätt främja en hälsosam hud.

Prebiotika (som exempelvis inulin och alfa glukan oligosackarider) används som näring åt hudens goda bakterier. Denna näringskälla hjälper de goda bakterierna att växa samt öka i antal och därmed få överhanden över de skadliga bakterierna. Dessa ingredienser hjälper med andra ord huden till en bättre hälsa.


DIN HUD OCH DESS MIKROBIOM

Vad är mikrober?

MIKROBER är encelliga, mycket små, organismer. Bland dessa återfinns bland annat bakterier, virus,jästsvampar och många andra mikroskopiska organismer.

MIKROBIOM är ett ord för den bakterieflora som finns både inuti och utanpå din kropp.

Varje människa har sin egen, unika och komplexa mikrobiologiska miljö–en blandning av mänskliga celler och mikrober som lever i balans.The Human Microbiome Project upptäckte under 2013 att “Mikrober bidrar med fler gener som är essentiella för människans överlevnad, än vad människan själv gör”.Dina mikrober är av allra största vikt för din hälsa.Det gäller inte bara i magen, utan även i lungorna,munnen, öronen, håret och kanske viktigast av allt, på din hud.Denna nya upptäckt har inneburit en helt ny syn på huden och dess behov. Hudens bakterier måste tas med i beräkningen vid skapandet av produkter som är tänkta att bromsa hudens åldrande. Mikrober har varit en del av våra liv sedan hundra tusentals år tillbaka i tiden, och vi behöver dem för att vår hud ska må bra. Studier har gett starkt stöd för att en artrik bakterieflora leder till bättre hälsa. Samma studier visar att den moderna människan förlorat upp till 25 % av sin bakterieflora. Det är viktigt att du håller balansen i detta känsliga ekosystem eftersom den moderna livsstilen (framför allt vid användandet av antibiotika, något de flesta av oss kommer behöva någon gång under vårt liv) påverkar denna bakterieflora negativt. Esse behandlar huden som ett eget ekosystem. Varje ingrediens som används i produkterna har valts utmed största omsorg om dess påverkan på hudens mikrobiom. 

FAKTORER SOM ÄR SKADLIGT FÖR DITT MIKROBIOM 

Antibiotika ger permanenta förändringar på din bakterieflora 

Barn födda med kejsarsnitt kan ha problem med ett skadat immunförsvar.

Sterila omgivningar och bristande naturkontakt.

Vatten med hög klorinhalt (både som dryck och för bad).

Tvål med för Högt pH.

Industriprocessad mat med massor av konserveringsmedel och högt sockerinnehåll. 

Esses produkter arbetar för att bevara en varierad bakterieflora och förbättrar möjligheten för tillväxt av goda bakterier medan de samtidigt motverkar tillväxten av skadliga mikrober. Esse förser huden med levande probiotika, probiotiska extrakt och prebiotika.

Levande probiotika 

När det gäller födoämnen, definieras probiotika som levande bakterier som hjälper kroppens egna bakterieflora. Dessa mäts i något som kallas cfu per ml, vilket betyder koloniformande enheter per milliliter. Detta används som mått på hur många levande bakterier som kan bilda nya kolonier, per milliliter av den angivna produkten. Det finns inga uppsatta regler eller mått för användandet av probiotika i hudvård, något som innebär att påståenden om detta oftast görs utan någon verklig grund. Esse var det första hudvårdsmärket i världen som lanserade ett levande probiotiskt serum. Detta seruminnehåller 3 olika arter av Lactobacillus som tillsammans uppgår till över 1 miljard cfu per ml. Bakterierna förblir vilande när de blandas med olja. Men så snart dessa utsätts för vatten, som på hudytan, väcks de till liv och börjar dela sig.Vårt probiotiska serum har visat sig kunna förbättra hudens elasticitet med hela 8,6% efter en behandlingsperiod på 28 dagar. Det har också visat sig att detta serum förbättrar hudens fasthet med 16,1% under samma tidsperiod. Förbättringar sågs hos samtliga av de 20 kvinnor som deltog i testerna. Probiotikans sanna styrka blir synlig först då den kombineras med prebiotika och lågt pH, som i Esses mjukgörande hudkrämer. Probiotiska extrakt som Esse använder sig av är extrakt utvunna ur probiotiska bakterier, då detta hjälper hudens bakterieflora. Det finns några olika typer av probiotiska extrakt som vi skiljt åt genom att dela upp dem i olika nivåer.

Nivå 1 Inga mikrober–utan bara vätskan de lämnat efter sig. Mikroberna växer på ett medium (enklast är att tänka sig en vätskelösning som bakterierna växer i) och silas därefter bort. Man gör detta för att förhindra att mikroberna påverkar produktens konserveringsmedel. Den kvarvarande vätskan (som innehåller lämningar efter bakterierna)kan sedan användas i den slutgiltiga produkten. Dessa produkter innehåller alltså vätskan som blir kvar efter att mikroberna avlägsnats. Denna teknik kan resultera i goda resultat, men hos Esse kallas inte dessa produkter för ”probiotiska” och låter dem inte heller ingå i BIOME+ sortimentet.

Nivå 2 Cytoplasman utvinns ur mikroberna. Dessa extrakt kallas också för Lysater. Ett ord som kommer sig av den vetenskapliga termen för något som brister (lyseras). När man använder sig av denna teknik låter man mikroberna växa på ett näringsrikt medium men istället för att filtrera bort dem under slutprocessen, ser man till att cellerna brister så att alla näringsämnen läcker ut i vätskan innan resterna sedan filtreras bort. Denna teknik ger ett extrakt som innehåller cellernas cytoplasma från probiotiska bakterier (med andra ord, deras innehåll). Det här är den teknik som används i de flesta av Esses BIOME+ produkter. 

Nivå 3 Hela, men avdödade mikrober. När man använder sig av denna process förblir mikroberna hela men dödas genom upphettning. Denna teknik kallas i vetenskapliga termer för tyndallisation och innebär att bakteriekulturen upphettas till 60 grader och sedan kyls ner gradvis under tre dygn. Dessa tre nivåer är alla relativt enkla att använda i olika typer av hudvård. Ingredienserna blandas helt enkelt ner i produkten i slutet av framställningsprocessen utan att man behöver göra stora förändringar av produktens innehåll. 

Nivå 4 Det här är äkta vara...levande mikrober som klarar av att växa och föröka sig. Mäts i cfu/ml.


Prebiotika – ett särskilt utvalt födoämne som förbättrar tillväxten av goda bakterier. Esse använder sig av inulin och alfaglucan oligosackarideri de produkter som ingår i BIOME + sortimentet. Dessa båda prebiotika ger de goda bakterierna näring,vilket hjälper dem att föröka sig och tränga undanskadliga bakterier som annars lätt kan ta över hudens bakterieflora. När en skadlig mikrooganism koloniserar sig kommer ditt immunförsvar att aktiveras för att försöka motverka infektionen, detta leder till en snabbare åldringsprocess i huden.


VARFÖR ANVÄNDA PROBIOTIKA?

I fristående tester har de kunnat visa att den probiotika av Laktobacillus som Esse använder är en säker produkt med effektiva anti-ageing egenskaper. Följande avsnitt berättar mer ingående om hur probiotika förbättrar hudens hälsa. Probiotika skyddar huden från de skadliga bakterier som är en del av hudens åldrandeprocess. Detta sker genom så kallad undanträngning, som innebär att de goda bakteriernas tillväxt tar upp all tillgängligyta så att de skadliga bakterierna inte längre har plats att växa. Hudceller behöver dessa goda bakterier och har till och med receptorer för dessa. Då antalet receptorer är begränsat, och om de skadliga bakterierna fäster först, kommer hudcellens livslängd att halveras. Detta innebär i sin tur att hudens åldrande process sker dubbelt så snabbt. Probiotika kan sakta ner denna process genom att ta upp platserna så att skadliga ämnen inte kan fästa vid hudcellerna. De goda bakterierna stimulerar även huden så att den frigör sina egna bakteriereglerande peptider, som kallas Defensiner (även kallade AMP’s–Antimikrobiella Peptider). Defensiner utsöndras av keratinocyter för att reglera bakterietillväxten på hudytan.Dessa peptider angriper de skadliga bakterierna, och gör samtidigt ingen eller mycket liten skada på de goda bakterierna. Lysater tillverkade av Lactobacillus-stammar har visat sig öka hudens egen produktion av beta-defensiner med hela 74%.

Täta fogar (eng. Thight Junktions) återfinns i hudens kornskikt (stratum granulosum) och är mycket viktiga för hudbarriärens funktion. Denna koppling upptäcktes först 2006 (Yuki m fl.). Utan täta fogar skulle din hud falla sönder och du skulle troligen dö inom ett par dagar, då detta innebär att du förlorar stora mängder vätska och näringsämnen genom huden. Dessutom skulle du vara extra utsatt för alla de miljoner mikrober och föroreningar som finns i vår omgivning.Dina hudceller kan kommunicera med mikroberna på huden. Denna kommunikation sker genom kemiska reaktioner som påverkar cellernas, eller mikrobernas beteende. Forskning har visat att just probiotiska bakterier har en mycket positiv inverkan när det gäller bildandet av nya täta fogar i de mänskliga hudcellerna (O Niellm fl.). 

Probiotika och lysater utvunna ur probiotika kan få kerationocyterna i kornskiktet att producera fler och starkare täta fogar mellan cellerna vilket i sin tur innebär en lägre vätskeförlust genom huden. Detta minskar antalet synliga rynkor och förbättrar hudens spänst. Fler och starkare täta fogar innebär lägre vätskeförluster genom huden, vilket ger en fylligare hud och färre rynkor. När antalet goda bakterier blir för lågt kan skadliga bakterier ta deras plats. Detta förstörde täta fogarna mellan hudcellerna och gör det lättare för skadliga kemikalier att ta sig in djupare i huden. Denna samverkan orsakar ökad sub-klinisk inflammation i huden och ökar takten i hudens åldrande.


En otroligt lång text om hur detta fungerar, detta är ett ämne för framtiden och nedan kan ni se två bilder från två av mina kollegor i branschen 

Från Aina, Hudvårdskompaniet ( Använt Gel, cleanser, hyaluronic serum och light moisturiser hemma)


Från Hannah, Skin ETC (regelbunda behandlingar för att jobba på pigmentfläckarna)